tisdag 10 mars 2009

Smart av fisk!

Omega-3 fettsyrorna. Kändisarna. De som är superviktiga! Den senaste studien som slås upp i dagsmedia visar också på att den gamla sanningen "av fisk blir man intelligent" verkar stämma.

Studien, som publicerades i det senaste numret av Acta Paediatrica, undersöker sambandet mellan konsumtion av fisk och resultat på militärens intelligenstest tre år senare. Man gick tillväga såhär: Samtliga 15-åringar killar (och deras föräldrar) i Västra Götalandsregionen fick en enkät om sina matvanor utskickad. Av dem svarade drygt hälften. Som en del av enkäten uppgav de hur ofta de åt fisk; mer än en gång i veckan, en gång i veckan eller mindre än en gång veckan. Tre år senare försökte man hitta dem i de militära registren, och undersökte då sambandet mellan fiskkonsumtionen tre år tidigare, och IQ-testet - och enligt studien har dessa variabler samband, den grupp som åt mest fisk hade i snitt högst resultat på intelligenstestet, även efter att man har justerat för olika faktorer, som till exempel föräldrarnas utbildningsnivå. Forskarna resonerar kring detta, och tror att det är fettsyrorna i fisken som bidrar till den ökade kognitiva förmågan.

Här och här kan du läsa mer om omega-3!

Fish intake of Swedish male adolescents is a predictor of cognitive performance

ABSTRACT

Aim: Fish intake is reported to positively influence cognitive performance in infants and the elderly. In a longitudinal cohort study, we evaluated how fish consumption related to later cognitive performance in healthy young male adolescents.
Methods: In 2000, all 15-year-olds (n = 18 158; 9260 males) in the western region of Sweden were requested to complete an extensive questionnaire with items on diseases, fish consumption and socioeconomic status. Questionnaire data from the male responders (n = 4792, response rate 52%) were linked with records on subsequent intelligence test performance at age 18 from the Swedish Military Conscription Register (n = 3972). Multivariate linear models were used to estimate associations between fish intake and cognitive performance, adjusting for potential confounders.
Results: There was a positive association between the number of times having fish meals per week at age 15 and cognitive performance measured 3 years later. Fish consumption of more than once per week compared to less than once per week was associated with higher stanine scores in combined intelligence (0.58 units; 95% confidence interval 0.39, 0.76), in verbal performance (0.45; 0.27, 0.63) and in visuospatial performance (0.50; 0.31, 0.69). The association between fish consumption and the 3 intelligence scores was the same in lowly and highly educated groups. This indicates that education did not influence the association between the frequency of fish meals consumed and cognitive performance.
Conclusion: Frequent fish intake at age 15 was associated with significantly higher cognitive performance 3 years later
.

måndag 2 mars 2009

Det är ju nyttigt - då kan jag väl äta massor?


Studien "Perceived healthiness of food. If it's healthy, you can eat more!" har undersökt hur mycket kvinnliga studenter äter, beroende på om de trodde att ett mellanmål var nyttigt, respektive onyttigt. Studien visar att deltagarna åt cirka 35 % mer, när de trodde att mellanmålet (havrekakor med russin) var nyttigt. Ett intressant faktum som ofta visar sig - har man en ost med låg fetthalt så kanske man tar två skivor, man kanske använder ett tjockare lager lättmargarin än smör osv. I slutändan kan detta leda till att man får i sig mer energi än man hade fått av orginalprodukten. Fett är en smakbärare, vilket innebär att det räcker med mindre mängd för samma smakupplevelse.

Detta får dock även andra implikationer - produkter som marknadsförs stenhårt som väldigt nyttiga kan också uppfattas som sådana - även om de i själva verket inte är så bra!


Abstract

The main aim of this study was to investigate the effects of food-related beliefs about the healthiness of foods, restrained eating, and weight salience on actual food intake during an ad libitum snack. In a 2 (healthy vs. unhealthy) by 2 (restrained vs. unrestrained eaters) by 2 (weight salient vs. not salient) factorial design, 99 female undergraduate students were invited to taste and rate oatmeal-raisin cookies. Dietary restraint and weight salience did not influence snack intake, but participants ate about 35% more when the snack was regarded as healthy than when it was seen as unhealthy. Ratings of the snack food's “healthiness,” “capacity to affect weight” and “appropriateness in a healthy menu” also indicated that the “healthy” manipulation was effective. In addition, the “weight salience” manipulation appears to influence perceptions about food differently in restrained versus unrestrained eaters, in that restrained eaters rated the snack food more negatively than unrestrained eaters did when they received weight feedback before eating. Beliefs about the healthiness of foods may thus be of great relevance to both food intake and weight gain.
Keywords: Food perceptions; Food intake; Restrained eating; Weight; Eating behavior