torsdag 13 augusti 2009

Nya näringsrekommendationer

Saxat från Livsmedelsverket:

Synpunkter välkomnas på Efsas förslag till nya näringsrekommendationer

Ur nyhetsarkivet 2009-08-13

Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har uppdaterat rekommendationerna om fett, kolhydrater och kostfibrer och välkomnar nu synpunkter från forskare och andra intressenter.

Rekommendationerna har uppdaterats på uppdrag av EU-kommissionen. I revideringen gör Efsa bland annat en vetenskaplig genomgång av den forskning som tillkommit sedan de nuvarande rekommendationerna togs fram 1993. Rekommendationerna gäller på befolkningsnivå, men kan enligt Efsa även användas för individuell rådgivning.

Efsas slutsatser av den vetenskapliga genomgången är att

  • intaget av kolhydrater bör utgöra 45-60 procent av det totala energiintaget
  • 25 gram kostfiber per dag är tillräckligt för normal tarmfunktion hos vuxna
  • intaget av fett bör utgöra 20-35 procent av det totala energiintaget. Intaget av mättat fett och transfett bör vara så lågt som möjligt inom ramen för en väl avvägd kost.

Efsa bedömer att det inte finns tillräckligt med data för att ge rekommendationer om intaget av sockerarter. Efsa bedömer också att den forskning som finns är motstridig vad gäller livsmedlens glykemiska index (GI) eller mängden ”snabba kolhydrater” (så kallad glycemic load, GL) och dess betydelse för viktkontroll och förebyggande av kostrelaterade sjukdomar.

Synpunkter, som ska vara av vetenskaplig och teknisk art, lämnas senast den 15 oktober på särskilt formulär på Efsas webbplats.

Dagens medicin skriver att: dessa sammanställningar är inte tänkta att få legal status som rekommendationer i EU-länderna, utan ska fungera som vetenskapligt underlag för EU-kommissionen, enligt Irene Mattisson, nutritionist vid Livsmedelsverket. De kommer därför inte att få någon direkt effekt i Sverige, förklarar hon. – De får effekt först om det fattas politiska beslut utifrån dem. Här i Sverige jobbar vi just nu med nya nordiska näringsrekommendationer och då blir Efsas underlag ett av flera. De nya nordiska näringsrekommendationerna beräknas vara klara 2012.

Inga kommentarer: