lördag 7 november 2009

Kung Markattas te...

...är återigen godkänt av KRAV (saxat från deras hemsida):

"091106, kl 15.20
Vi publicerar analysresultatet från Eurofins här.
091106, kl 14.50
KRAV har åter godkänt Kung Markattas Grönt te enligt nedanstående:
Aranea har erhållit resultatet från nya prover som har tagits på det gröna teet. Analysrapporten visar att både A och B proven inte innehåller halt av azinfosmetyl varför Aranea Certifiering AB har beslutat om att åter godkänna Grönt Te med produktnummer 35834 för KRAVmärkning och försäljning.
Med vänlig hälsning
Ylwa Rifve, Revisor/Processägare"