torsdag 2 april 2009

Livsmedelsverket...

...redovisar på sin hemsida de studier som ligger till grund för deras råd om minskat intag av mättat fett: http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=22414&epslanguage=SV

De skriver såhär på sin hemsidan: "En hörnsten i Livsmedelsverkets arbete är den vetenskapliga grunden. Livsmedelsverkets kostråd grundar sig dels på de nordiska näringsrekommendationerna (NNR), dels på undersökningar om svenska folkets matvanor. En särskilt debatterad fråga är vilket vetenskapligt stöd som finns för Livsmedelsverkets råd om att minska på det mättade fettet. I utformandet av näringsrekommendationer och kostråd är det viktigt att ta del av hela det vetenskapliga underlaget och inte ensidigt välja ut studier som stöder en viss linje. I den första av två listor nedan finns studier som visar att livsmedel med mycket mättat fett kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom och/eller cancer. Den andra listan innehåller studier som inte visar på negativa effekter av mättat fett. Det är den sammanvägda bedömningen av dessa studier som resulterat i Livsmedelsverkets råd om att minska på det mättade fettet."

72 studier ligger till grund för Livsmedelsverket rekommendationer, och 8 visar inte på någon negativ effekt av intag av mättat fett.

Inga kommentarer: