fredag 25 september 2009

Ät folatrik mat!

Hösten 2007 beslutade Sverige, i motsats till många andra länder, att inte införa berikning av mjöl med folsyra. Anledningen till att man överhuvudtaget diskuterade folsyraberikning är att en brist hos kvinnor i barnafödande ålder kan ge upphov till ryggmärgsbråck hos fostret. Som skäl till att inte berika angavs att en berikning "eventuellt kan leda till en ökad risk för cancer, främst för äldre personer".

Dock så rekommenderade man att kvinnor skulle få tillgång till gratis folsyratillskott - men för detta verkar det inte ha funnits utrymme i budgeten.

Sveriges Lantbruksuniversitet har man nu gjort en studie om hur kvinnor som planerar att bli gravida kan höja sin folatstatus naturligt. Studien gör två slutsatser:
1) Det går att förbättre folatstatusen genom att välja folatrika livsmedel, som t.ex. en folatpimpad frukost bestående av bröd, leverpastej, kiwi, apelsinjuice, rågflingor och valfri mejeriprodukt - eller genom att äta 500 gram frukt och grönt per dag.
2) Det tar upp till tre månader att förbättra folatstatusen på naturlig väg

En fördel mad naturligt folat är att det inte är förknippat med någon risk för negativa hälsoeffekter.

Inga kommentarer: