onsdag 23 september 2009

Sitt inte still!

I senaste numret av Läkartidningen skriver Mai-Lis Hellénius, professor vid institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset att "de flesta av oss har i dag ett stillasittande arbete, och även på fritiden har vi blivit alltmer stillasittande. Omfattande nationella undersökningar från USA visar att mer än hälften av såväl vuxna som barn tillbringar mer än hälften av den vakna tiden stillasittande. Tidigare rekommendationer rörande fysisk aktivitet och hälsa har varit mycket fokuserade på att öka den fysiska aktiviteten. Sedan 2007 har vi uppmuntrat patienter och allmänhet att försöka vara fysiskt aktiva minst 30 minuter i någon form av måttligt ansträngande aktivitet minst fem av veckans dagar. Betydligt mindre vikt har vi lagt vid just den tid vi sitter stilla."

Hellenius hänvisar sedan till en kanadensisk studie, Canada fitness survey, som undersökt 9 735 kvinnor och 7 278 män i åldern 18–19 år. Studien startade 1981, och sedan dess har 1832 personer dött - 759 av hjärt–kärlsjukdom och 547 av cancer. Även efter man justerat för rökning, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet på fritiden såg man en progressivt ökande dödlighet i relation till hur stillasittande man var.

Artikeln avslutas med ett citat av Peter Katzmarzyk från Pennington Biomedical Research Center i Baton Rouge, Louisiana, USA, som är en av de ansvariga forskarna: "Hoppas att studien ska leda till att vi blir mer varse de hälsorisker som är förknippade med att just sitta stilla länge och att vi i framtida rekommendationer om fysisk aktivitet och hälsa även ska inkludera råd om att inte sitta stilla länge utan paus".

Referens: Katzmarzyk PT, et al. Med Sci Sports Exerc. 2009;41:998-1005.

Inga kommentarer: