onsdag 24 mars 2010

Är dagens mat näringsfattig?

Det påstår iallafall Life-butiken i sin kampanj ”Vart tog näringen vägen?”. Livsmedelsverket tycker dock att kampanjen är grovt vilseledande och har gjort en anmälan. Kampanjens huvudbudskap är att man inte kan lita på att det finns tillräckligt med näring i vanlig mat och att konsumenten själv måste ta ansvar för sin hälsa genom att äta kosttillskott. Livsmedelsverket anser att det vetenskapliga underlag som kampanjen hänvisar till är bristfälligt och använder vilseledande siffror, och främst syftar till att skrämma konsumenten (ett välkänt försäljningsargument för den som är lite intresserad av marknadsföring - man säljer lättast saker med "fear and greed").

Livsmedelsverket lyfter även fram att problemet inte är huruvida näringsinnehållet i vanlig mat är mindre än förr - utan att många äter för mycket av livsmedel som glass, läsk, kakor och godis, som innehåller mycket energi och lite näringsämnen.

Men innehåller dagens mat mindre näring?

Svaret är att man inte riktigt vet. Livsmedelsverkets rapport från 2008 visar att det är svårt att bedöma om det skett reella förändringar i näringsinnehåll över tiden, vilket beror dels på bristfällig
dokumentation om de livsmedel som undersökts och de analyser som gjorts, dels på att det inte går att utesluta andra orsaker till förändrade halter.

Rapporten konstaterar att:

• Exempel på reella skillnader i näringsinnehåll är variation beroende på sort, mognadsgrad vid provtagning, odlingssätt, klimat, lagring och hantering.
• Artefakter som påverkar publicerade värden, men inte det faktiska näringsinnehållet, är till exempel analysmetoder, beräkningar och definition av komponent, exempelvis ett specifikt vitamin.
Vid jämförelser är det viktigt att jämföra halter uttryckt per torrvikt så att skillnaden inte beror på olika vattenhalt. Om det sker reella förändringar är det också viktigt att bedöma näringsmässig betydelse, det vill säga avgöra om förändringarna påtagligt påverkar intaget av näringsämnet i befolkningen.

Livsmedelsverkets rapport, för den som vill läsa mer.

Inga kommentarer: