måndag 29 mars 2010

H&M och Chanel Iman

H&M har blivit fällda för att ha använt en för smal modell i sin reklam. Håcan Andersson på H&M bemöter kritiken om att de borde ha en BMI-gräns på sina modeller med att "BMI är i sig inte alltid ett tillförlitligt mått". Har vi hört det förut? Och visst är det så. En vältränad person kan ha ett mycket högre BMI än en otränad utan att för de skull vara ohälsosam, snarare tvärtom. Och BMI är inte ett speciellt bra mått på individnivå. Men att ta till argumentet i det här fallet? Nä, det är lågt, tycker jag. Och verkligen inte relevant i detta fall. Allvarligt talat, många modeller har ett BMI runt 15. Att sätta en BMI-gräns på 17,5, vilket är gränsen för anorexi, eller VARFÖR INTE på 18,5 vilket alltså är gränser för normalvikt, skulle knappast göra att reklamerna svämmades över av personer som är ohälsosamt överviktiga - men det kanske skulle kunna bidra till att en eller två tjejer slapp få en idealbild som är omöjlig att leva upp till och samtidigt vara frisk? En person med ett BMI på 18,5 kommer, oavsett om den har en hög fett% inte att vara särskilt stor.

Inga kommentarer: