fredag 8 maj 2009

SOK...


...det vill säga Sveriges Olympiska Kommité har i dagarna lanserat en ny kostpolicy. Läs mer här!

Kostpolicyn och rekommendationerna för elitidrottare från 2000 har setts över och uppdaterats - och tre huvudsakliga förändringar syns i de nya rekommendationerna:
  • Kostens timing - kostens påverkan på träning- och tävlingssituationer för att nå bäst effekt
  • Balansen mellan energikällorna kolhydrater, protein och fett under träningsperioder samt
  • Ett ännu skarpare avståndstagande kring (miss)bruket av kosttillskott

Inga kommentarer: