onsdag 28 oktober 2009

Äkta vara

För ett par veckor sedan införde City Gross i samarbete med föreningen Äkta Vara en ny livsmedelsmärkning; Äkta Vara-märkningen. City Gross har till en början märkt 166 matvaror som märkts - och dessa varor har granskats av föreningen Äkta Vara. Kriterierna för att få märkningen är:
•Inga tillsatser (utom bakpulver och fruktpektin i produkter där det traditionellt används)
•Inga aromämnen
•Inga industriella ingredienser som traditionellt inte ingår i livsmedlet
•Inga tillsatta vitaminer eller andra näringsämnen
•Ingen vilseledande marknadsföring

Nu har Livsmedelsverket reagerat på detta, och tycker det är en "lovvärd ambition" men att "märkning av livsmedel är omgärdat av lagstiftning, och märkningen lever inte upp till denna".

Läs mer på Äkta Vara!

Inga kommentarer: