fredag 2 oktober 2009

Fel om ekologiskt jordbruk

Under våren och sommaren debatterades flitigt det ekologiska jordbruket, och i debatten sas att konventionellt jordbruk INTE släppte ut mer kväve och fosfor än ekologiskt jordbruk. Nu visar en ny studie, också den från SLU, att detta inte stämmer.

Inga kommentarer: