fredag 21 maj 2010

Barnfetma - mer fördomar hos rika

Innan jag började jobba inom det privata näringslivet så jobbade jag ett år som forskningsassistent på Karolinska Institutet, med ett projekt om stigmatisering av feta barn och ett annat projekt om prevention av fetma hos barn. Nu har Lena Karlsson skrivit en avhandling på samma material!

Resultaten av avhandlingen är att fetma är ett stigmatiserande attribut i det svenska samhället. Den sociala kontexten och identiteten har betydelse för stigmatiseringen, där barn från en hög socioekonomisk bakgrund har mer fördomar än barn från låg socioekonomisk bakgrund. Om föräldrarna har en stark tro på personligt ansvar så har barnen också mer fördomar.

Disputationen sker klockan 09.00 den 28 maj 2010 i aulan på Norrbacka, KI. Gå och lyssna, vettja!

Inga kommentarer: